Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Produktutveckling

Värdeskapande

  • Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 14,8 (13,3) miljarder kronor under 2012, motsvarande 4,9% (4,4) av nettoomsättningen.
  • Produktutvecklingen styrs av kundernas behov, lagstiftning, samhällsförändringar och ny teknologi.
  • Säkerhet och miljö är integrerade i produktutvecklingen.
  • Ca 90% av miljöpåverkan från en lastbil uppkommer vid användning. Därför fokuseras produktutvecklingen på hållbara transportlösningar.

Hållbarhetsperspektiv
Vi arbetar för att minska miljöpåverkan av våra produkter och utveckla energieffektiva lösningar för våra kunder. Varje ny produkt ska ha mindre miljöpåverkan än den produkt den ersätter. Vi arbetar ständigt med att förbättra produktens prestanda och vår långsiktiga forskning och utveckling fokuserar på hållbara transportlösningar med inriktning på transporteffektivitet, lägre bränsleförbrukning och därmed lägre emissioner samt på hybridlsöningar och alternativa bränslen. Detta är lönsamt för kunden, bra för miljön och en konkurrensfördel för Volvokoncernen.