Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Produktion

Värdeskapande

  • Vid slutet av 2012 hade Volvokoncernen 98.717 tillsvidareanställda samt 16.548 visstidsanställda och konsulter, varav 48.152 tillsvidareanställda samt 7.548 visstidsanställda och konsulter var arbetare.
  • Volvokoncernen har 61 fabriker i 18 länder runt om i världen.
  • År 2012 levererade Volvokoncernen 224.000 lastbilar, 10.700 bussar, 78.500 anläggningsmaskiner, 17.200 marinmotorer och 17.600 industrimotorer.

Hållbarhetsperspektiv
Miljöarbetet styrs av den gemensamma miljöpolicyn. Ett annat viktigt verktyg är Volvo Production System, med metoder för att effektivisera arbetet och minimera produktivitetsförlusterna samt verktyg bl.a. för kartläggning av arbetsplatsrelaterade risker, indikatorer för att mäta hälsa och säkerhet och metodik för ergonomiska arbetsplatser. Vid slutet av 2012 arbetade 97% av de anställda i produktionen vid enheter som är certifierade enligt miljö- och kvalitetsledningssystem, i huvudsak ISO 14001 och ISO 9001.