Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter

Investeringar

Av årets vinst återförs en betydande andel till verksamheten. Kapitalet används bland annat till investeringar i aktiviteter som ska stärka konkurrenskraften och skapa långsiktigt värde för koncernens intressenter. Av årets vinst på 11.258 Mkr (18.115) återfördes 5.175 Mkr (12.033) till verksamheten.