Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Vi är beroende av våra intressenter för att utveckla vår konkurrenskraft, på samma sätt som våra intressenter i många avseenden är beroende av oss. Volvokoncernen strävar därför efter att tillsammans med våra intressenter skapa gemensamma värden på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Läs mer i  Volvo Sustainability Report 2012.

Värdeskapande
Volvokoncernens verksamhet omfattar ett flertal aktiviteter och produkter som skapar värde för våra intressenter. 

Hållbarhetsperspektiv
Hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av vår verksamhet.