Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Inköp

 Värdeskapande

  • Volvokoncernen har ca 36.000 underleverantörer i första ledet, varav ca 6.000 levererar komponenter till koncernens produkter.
  • År 2012 gjorde koncernen inköp av varor och tjänster för 211,5 miljarder kronor.
  • Ansvarsfullt företagande är en integrerad del av inköpsprocessen.
  • Ett arbetstillfälle inom Volvokoncernen genererar ett antal ytterligare arbetstillfällen direkt hos underleverantörer och indirekt i övriga samhället.

Hållbarhetsperspektiv
Ansvarsfulla inköp handlar om att premiera beteende, hantera risk och bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer för att förbättra sociala, miljömässiga och affärsetiska förhållanden i leverantörsledet. Volvokoncernen strävar efter att säkerställa att oetiska värderingar inte byggs in i våra produkter och tjänster och baserar arbetet på minimistandarden i vår uppförandekod. Vi tror att hög standard inom ansvarsfullt företagande leder till bland annat högre produktivitet och stabila långsiktiga relationer som alla parter vinner på.