Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Distribution och service

Värdeskapande

  • Volvokoncernens produkter distribueras genom både egenägda och fristående återförsäljare.
  • Sedan år 2000 har Volvokoncernens nettoomsättning ökat med 133% till 303,6 miljarder kronor 2012.
  • Industriverksamhetens kostnader för försäljning uppgick till 26,6 miljarder kronor 2012, vilket motsvarar 9,0% av omsättningen.

Hållbarhetsperspektiv
För att möta samhällets behov av effektiva transportlösningar är samarbete nödvändigt. Det är i dialog med våra kunder som vi riktigt kan förstå vad som driver deras affär och hur vi kan fånga möjligheterna för att bygga vår gemensamma framgång. Kundnöjdhet beror inte bara på kvalitet och prestanda på våra produkter, utan även på hur kunderna behandlas och hur tjänsterna levereras.