Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Återanvändning

Värdeskapande

  • Fabriksrenoverade komponenter är en viktig del av erbjudandet som kan hjälpa till att sänka ägande- och driftskostnaderna för kunderna.
  • Volvokoncernen tar hänsyn till resurseffektivitet och möjligheten till återvinning redan i utvecklingen av produkterna.  
  • Vi har stationer där lastbilar, bussar och maskiner demonteras och där återanvändbara komponenter tas om hand, renoveras och testas.

Hållbarhetsperspektiv
Volvokoncernens produkter består till stora delar av återvinningsbara material. Våra lastbilar består till exempel av 85% återvinningsbara material och är tillverkade av så mycket som en tredjedel återvunnet material. Här sätter hållfasthetskrav begränsingen.

Volvokoncernen erbjuder också renoverade reservdelar som alternativ till nya som ett sätt att förlänga livslängden, hushålla med resurser och för att minska kundens kostnader.