Utbildning och rådgivning för att spara ännu mer bränsle

Volvokoncernen erbjuder ut­över produkter som ligger i framkant i bränsleeffektivitet även utbildning och rådgivning som kan bidra till ytterligare bränslebesparingar.

Bränslekostnaderna utgör mellan 25% och 35% av åkeriernas totala utgifter, vilket innebär att all bränslebesparing gör stor skillnad för deras lönsamhet. För att lyckas sänka åkeriernas totala förbrukning är förarna väldigt viktiga. Förarutbildningar i sparsam körning har visat sig vara effektiva men utan professionell uppföljning är resultaten ofta kortsiktiga. Därför erbjuder Volvokoncernens olika verksamheter omfattande tjänster på området. Här beskrivs några av dem.

Volvo Fuel Advice
Volvos nya tjänst Fuel Advice är en personlig bränslerådgivare vars syfte är att hjälpa åkerierna sänka sina bränslekostnader samtidigt som de goda resultaten bibehålls på lång sikt. Resultaten är långsiktiga och besparingen kan bli så stor som upp till 5%.

Tjänsten består av tre delar:
1) Fuel Coaching. Bränslerådgivarna registrerar och analyserar förarnas individuella körteknik. De ger praktiska tips på hur bränsleförbrukning kan sänkas samt hjälper till att planera och strukturera uppföljningen.
2) Fuel Management Toolbox. En webbaserad verktygslåda med redskap som ger inspiration, vägledning och handfast information om de bästa och enklaste sätten att arbeta med bränslebesparingar.
3) Fuel Management Support. Kundens möjlighet att ta kontakt med sin bränslerådgivare, som svarar på frågor och ger råd.
Fuel Advice är framför allt riktad mot små- och medelstora företag och kompletterar Volvo Lastvagnars bräns­leförbrukningstjänst Fuel Management Service, som främst vänder sig till större åkerier.

Renault Trucks Optifuel
Renault Trucks ger kunderna möjlighet att ytterligare öka besparingarna genom Optifuel-lösningar, som är ett sortiment av produkter och tjänster. Dessa består av Optifuel-teknologin, som omfattar den automatiska växellådan Optidriver+, Optifuel Infomax – ett mät- och analysverktyg för fordonsdata som möjliggör precis övervakning av fordonets användning och dieselförbrukning, samt Optifuel Training – en utbildning i att köra ekonomiskt.

Eco Operator från Volvo CE
Eco Operator är ett utbildningsprogram från Volvo Construction Equipment som ger förarna de praktiska och teoretiska kunskaper de behöver för att bli säkrare, effektivare och mer miljömedvetna när de använder anläggningsmaskiner. Oavsett hur miljöanpassad en utrustning är har föraren ett större inflytande över bränsleförbrukningen och produktiviteten i dagens moderna maskiner.

Programmet lär förarna rätt sätt att använda och manövrera maskinen samt att planera arbetet på det smartaste och mest effektiva sättet. Genom att följa dessa tekniker kan förarna hjälpa till att spara pengar på bränsle, öka den övergripande produktiviteten, minska underhållskostnaderna och minska miljöbelastningen.

Effektiv körning med Volvo Bussar
Även Volvo Bussar erbjuder kurser i effektiv körning, som hjälper förarna att spara bränsle och ge passagerarna en behaglig resa. Tillsammans med Volvo Bussars nya webbaserade verktyg Volvo Bus Telematics, som ger bussoperatörerna bättre kontroll över fordonens bränsleförbrukning och möjlighet att anpassa underhållet exakt efter behov, kan man uppnå bränslebesparingar på runt 10%. Hårdvaran är standard i Volvos hybridbuss.