Tjänster i världsklass

Stärker relationen med kunderna


Många kunder vill ha ett långsiktigt samarbete kring kompletta lösningar för att det arbete de ska utföra ska ske så effektivt som möjligt med maximal lönsamhet och tillförlitlighet.

När kunder väljer leverantör av fordon eller maskiner är servicenätets förmåga och utbudet av tilläggstjänster i kombination med bra produkter i stor utsträckning avgörande.

Kundenkäter visar att Volvokoncernens bolag rankas högt vad gäller tillgängligheten till service och reservdelar på de flesta marknader. Lika viktigt som att se till att kundernas fordon och maskiner snabbt är tillbaka i drift är det bemötande kunderna får. Det gäller inte bara i en viss verkstad, utan kunderna ska kunna räkna med samma förstklassiga service oavsett var de befinner sig.

Volvokoncernen erbjuder utöver produkterna även tjänster som till exempel finansiering och försäkring, olika former av serviceavtal samt tillbehör och reservdelar. Volvokoncernens allt bredare erbjudande av dessa tjänster och eftermarknadsprodukter har allt större betydelse för koncernens konkurrenskraft.

Utveckla och utöka kontakten med kunderna
De flesta av Volvokoncernens kunder är företag verksamma inom transportindustrin eller i bygg- och anläggningsindustrin. Tillförlitligheten och produktiviteten i koncernens produkter är viktiga och i många fall avgörande för deras framgång och lönsamhet. Ett kompetent och professionellt återförsäljar- och servicenät, som ser till att kundernas fordon och maskiner kan utnyttjas maximalt och inte drabbas av oönskade stillestånd, är mycket viktigt för Volvokoncernen och bidrar till att stärka koncernens olika varumärken.

Målet är att Volvokoncernens företag ska uppfattas som nummer ett i fråga om kundtillfredsställelse – både när det gäller produkter och tjänster. Volvokoncernen ska också vara nummer ett när återförsäljarnas kunder bedömer kundtillfredsställelse.

Växande eftermarknadsaffär
Volvokoncernens erbjudande omfattar utöver fordon och maskiner även bland annat olika typer av finansieringslösningar, försäkringar, hyrtjänster, reservdelar, förebyggande underhåll, serviceavtal, assistanstjänster och IT-tjänster. Bredden och flexibiliteten i erbjudandet innebär att lösningarna kan skräddarsys efter varje kunds behov.

Eftersom en stor del av utbudet inom eftermarknadsaffären efterfrågas så länge som produkterna är i användning bidrar det till att balansera växlingar i konjunkturen för koncernen. Genom att stärka eftermarknadserbjudandet kan koncernens försäljning och lönsamhet genom hela konjunkturcykeln förbättras.

Strategin att öka försäljningen av tjänster och eftermarknadsprodukter är en viktig del i Volvokoncernens strävan att nå målen för lönsamhet och tillväxt, både på mogna marknader och på för koncernen nya marknader. Under 2012 stod tjänsterna och eftermarknadsprodukterna (mjuka produkter) för ca 27% av industriverksamhetens nettoomsättning jämfört med 26% under 2011. Tilläggsprodukter såsom begagnade fordon och maskiner, släp och överbyggnader samt specialfordon räknades tidigare som mjuka produkter. Sedan den 1 januari 2012 definieras dessa i stället som hårda produkter.

Läs mer i Volvo Sustainability Report 2012.