PricewaterhouseCoopers AB
     
Peter Clemedtson   Johan Rippe 
Auktoriserad revisor.   Auktoriserad revisor.
Huvudansvarig revisor.    
      
Revisor i bolaget sedan 2012.   Revisor i bolaget sedan 2010.
     
Peter Clemedtsons andra noterade klient är Ratos. Hans onoterade klienter är Wallenbergstiftelserna, 3 och Proventus. Peter har tidigare varit revisor i Ericsson, SEB, Electrolux, OMX och Gambro.    Johan Rippes övriga klienter är Getinge AB och Elanders AB.
     
Född 1956.   Född 1968