Representant för de anställda, suppleant. Född 1964. Verksam inom Volvo sedan 1985. Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 4 maj 2012. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 5.250 aktier, varav 250 B-aktier.