Styrelsens sekreterare

Född 1953. Jur. kand. Executive Vice President Corporate Legal & Compliance and General Counsel. Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan 1997. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 64.468 aktier, varav 62.909 B-aktier.