Ledamot i ersättningskommittén

Född 1948. BA, Literature & International Relations. Styrelseledamot: ABB Ltd., Samsonite International S.A., InterContinental Hotels Group PLC. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2006. Innehav i Volvo, eget och närståendes: Inga.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Journalist NBC, New York. Ett flertal olika befattningar inom USA:s utrikesdepartement i Burma, Hongkong, Taiwan och Beijing. Ett flertal befattningar inom Eastman Kodak-koncernen i Kina, senast som verkställande direktör och styrelseordförande för North Asia Region. Styrelseordförande i Nalco Greater China.