Ordförande i revisionskommittén

Född 1948. Civ ing, civ ek. Styrelseordförande: Husqvarna AB. Styrelseledamot: SSAB Svenskt Stål AB, Sandvik AB, Meda AB och Stena AB. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2007. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 60.000 A-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och koncernchef i Gränges AB, ESAB AB och Autoliv Inc.