Född 1963. MBA, Harvard Business School, och M. Sc. Industrial Engineering, Purdue University. Director Truepoint Center in Boston. Styrelseledamot: Infosys Ltd., Advisory Board of Bunge Inc., Non Profit Advisory Board Harvard Business School, Babajobs Pvt. Ltd. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2008. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 700 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ett flertal ledande befattningar inom den amerikanska motortillverkaren Cummins. Styrelseordförande i Microsoft India och ansvarig för Microsofts marknadsföring, verksamhet och affärsutveckling i Indien.