Född 1964. Civ ek. Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Styrelseordförande: Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot: Svenskt Näringsliv och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2011.  Innehav i Volvo, eget och närståendes: 76.037 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började sin karriär på ABB. Har innehaft en rad chefsbefattningar inom AdTranz och Bombardier; verkställande direktör i Volvo Aero; verkställande direktör i Volvo Construction Equipment.