Ledamot i ersättningskommittén

Född 1954. Civ ek, MBA från UCLA. Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden. Styrelseordförande: Sandvik AB. Vice styrelseordförande: Svenska Handelsbanken. Styrelseledamot: AB Industrivärden, Ernströmgruppen AB, SSAB Svenskt Stål AB, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Stockholms Handelshögskola och Handelshögskoleföreningen i Stockholm. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2009. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 5.200 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har arbetat hos AB Wilhelm Becker. Har innehaft ett flertal befattningar inom STC - Controller, vice verkställande direktör och CFO samt verkställande direktör i STC Venture AB; verkställande direktör i OM International AB; vice verkställande direktör och CFO i Securum; direktör med operativt ansvar för Markets and Corporate Finance på Nordbanken; vice verkställande direktör och CFO i Skanska.