Född 1960. BA Economics från HEC i Lausanne, MBA från IESE i Barcelona. Styrelseordförande: a-connect (group) ag. Styrelseledamot: Sandvik AB, IMD Foundation Board. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2010. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 3.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kreditanalytiker på Den Norske Creditbank i Luxemburg 1984, olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986-1989; partner i McKinsey & Company, Inc. 1989-2002; en av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande, i managementbolaget a-connect (group) ag sedan 2002.