Ledamot i revisionskommittén

Född 1946. Examen från Ecole Polytechnique. Senior rådgivare Lazard Frères. Styrelseledamot: Nissan Motor Co. Ltd. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2009. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 1.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Började sin karriär på Citibank. Har innehaft ett flertal befattningar inom Renault-koncernen sedan 1982 - som ansvarig för finansiella tjänster på Renault V.I.; finanschef för Renault kredit, finanschef; projektansvarig för bilmodellen Safrane; direktör för inköp och medlem i Renaults Management Committee. Han utsågs också till ordförande och chef för inköpsorganisationen i Renault Nissan. Han utsågs sedan till Group controller. Numera arbetar han som oberoende konsult.