Ledamot i revisionskommittén

Född 1942. MBA Marketing, BA Political Science. Styrelseledamot: Gulfmark Offshore Inc. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2006. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 3.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ett flertal befattningar inom oljebolaget Texaco Inc., lämnade bolaget 2001 som ordförande och koncernchef.