Representant för de anställda, suppleant. Född 1959. Verksam inom Volvo sedan 1982. Suppleant i AB Volvos styrelse sedan 2009. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 549 aktier, varav 250 B-aktier.