Representant för de anställda, ordinarie ledamot. Född 1948. Verksam inom Volvo sedan 1999. Suppleant i AB Volvos styrelse 2010-2011, ordinarie ledamot sedan 1 november 2011. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 299 A-aktier.