Representant för de anställda, ordinarie ledamot. Född 1951. Verksam inom Volvo sedan 1975. Suppleant i AB Volvos styrelse 1999-2009, ordinarie ledamot sedan 2009. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 1.425 B-aktier.