Representant för de anställda, ordinarie ledamot. Född 1959. Verksam inom Volvo 1980-1999 och sedan 2009. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2009. Innehav i Volvo, eget och närståendes: Inga.