Styrelseordförande
Ordförande i ersättningskommittén

Född 1952. Civ ing, civ ek. Styrelseordförande: BP p.l.c. Styrelseordförande i AB Volvo sedan 4 april 2012. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 700.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har innehaft ett flertal befattningar inom Asea Brown Boveri (ABB) och Securitas AB; verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy AB; verkställande direktör och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson; ledamot av External Advisory Board för Earth Institute vid Columbia University samt av Advisory Board för Harvard Kennedy School.