Källa: Reuters

Avser 10-åriga statsobligationsräntor.