Not 27 Personal innehåller information om avgångsvederlag som gäller för koncernledningen och vissa andra högre chefer inom Volvokoncernen.

Not 4 och 30 beskriver finansiella risker samt mål och riktlinjer för hantering av dessa risker.

Ytterligare information om risk återfinns dessutom i not 24.