Mkr 2012 2011
Lastbilar 10.216 18.227
Anläggningsmaskiner 5.773 6.812
Bussar 51 1.114
Volvo Penta 541 825
Volvo Aero 767 360
Övrigt och elimineringar –1.217 –1.408
Industriverksamheten 16.130 25.930
     
Kundfinansiering 1.492 969
Volvokoncernen 17.622 26.899