2012 2011
Kreditportfölj, netto, Mkr  99.690 94.275
Rörelseresultat, Mkr 1.492 969
Avkastning på eget kapital, % 12,5 7,3
Penetrationsgrad, % 27 25
     
Penetrationsgrad1), %    
Volvo CE 37 35
Volvo Lastvagnar 30 27
Renault Trucks 23 19
Mack Trucks 19 20
Bussar 21 15
UD Trucks 13 14
1) Andelen enheter som finansieras av Volvo Financial Services i förhållande till totala antalet enheter sålda av Volvokoncernen på de marknader där finansiering erbjuds.