Mkr 2012 2011 %
Lastbilar 192.283 198.920 –3
Anläggningsmaskiner 63.558 63.500 0
Bussar 20.295 21.823 –7
Volvo Penta 7.631 8.458 –10
Volvo Aero 5.219 6.356 –18
Övrigt och elimineringar 7.045 4.532 -
Industriverksamheten1) 296.031 303.589 –2
       
Kundfinansiering 9.783 8.882 10
Omklassificeringar och elimineringar –2.167 –2.104 -
Volvokoncernen 303.647 310.367 –2
1) Justerat för ändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade nettomsättningen med 2%.