Mkr 2012 2011 %
Västra Europa 88.325 97.925 –10
Östra Europa 20.751 20.298 2
Nordamerika 68.297 58.253 17
Sydamerika 27.970 34.013 –18
Asien 68.500 73.017 –6
Övriga marknader 22.188 20.083 10
Industriverksamheten 296.031 303.589 –2