Resultatutveckling

Minskad lönsamhet

För Volvokoncernen karaktäriserades 2012 av ett starkt första halvår och ett svagare andra halvår, vilket resulterade i lägre försäljning och minskat rörelseresultat jämfört med 2011. Trots detta uppgick försäljningen till över 300 miljarder kronor och rörelseresultatet till 17,6 miljarder kronor.