Volvokoncernen i Sydamerika

  • Nettoomsättning: 29.164 Mkr (35.142 )
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  10%
  • Antal anställda: 5.977
  • Andel av koncernens anställda: 6%
  • Största marknader: Brasilien, Chile och Peru.