Utveckling per världsdel – Sydamerika

Stärkt marknadsposition i Brasilien


Efter en mycket kraftig uppgång under 2011 försvagades den sydamerikanska marknaden under 2012, framför allt som en effekt av att tillväxten i den brasilianska ekonomin bromsade in. Volvokoncernen hade trots försvagningen sitt näst bästa år hittills i termer av lastbilsleveranser.

Volvo starkt på försvagad lastbilsmarknad
Marknaden för tunga lastbilar i Sydamerika sjönk till ca 146.000 tunga lastbilar under 2012 jämfört med 148.000 året före. Brasilien är den överlägset största marknaden i Sydamerika och svarade för ca 60% av den totala marknaden. Under 2012 minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien med 22% till 87.400 lastbilar jämfört med 111.500 lastbilar under 2011, negativt påverkad av den allmänna försvagningen i den brasilianska ekonomin under årets första nio månader och av övergången från emmissionsbestämmelserna Euro 3 till Euro 5. Under det fjärde kvartalet ökade efterfrågan. Sänkta finansieringskostnader för inköp av lastbilar i kombination med bra lönsamhet hos kunderna och de positiva utsikterna för en ekonomisk återhämtning under 2013 bidrog till en betydande ökning i efterfrågan. Den brasilianska totalmarknaden för tunga lastbilar förväntas växa och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar under 2013.

Chile är en av många lastbilsmarknader i
Sydamerika där Volvo har en stark ställning.

Marknaden för anläggningsmaskiner fortsatte att växa under 2012, även om tillväxttakten mattades under året. Totalt steg marknaden med 6% under 2012 jämfört med 2011, som var ett starkt år. Tillväxten i den sydamerikanska marknaden för anläggningsmaskiner förväntas bli i intervallet minus 5% till plus 5% under 2013.

Den sydamerikanska bussmarknaden försvagades under året. Under 2011 investerade många operatörer i bussar med motorer anpassade till Euro 3 inför övergången till Euro 5, som innebar en prishöjning på bussar, den 1 januari 2012. Mot den bakgrunden var investeringarna i nya bussar färre under 2012. I Brasilien påverkades marknaden mot slutet av året också negativt av att många operatörer avvaktade utgången av kommunalval. Den totala tunga bussmarknaden i Brasilien minskade med 9% till 4.400 bussar (4.900). Med en marknadsandel på 25% (23) är Volvo Bussar det näst största bussmärket i Brasilien.

18,2%
Volvos marknadsandel inom tunga lastbilar i Brasilien 2012.

Ökade marknadsandelar på tunga lastbilar i Brasilien
Volvo skördade framgångar på den brasilianska marknaden, inte minst med sina nya Euro 5-lastbilar. I segmentet för tunga lastbilar över 16 ton steg marknadsandelen i Brasilien till 18,2% jämfört med 17,1% år 2011 och Volvo stärkte sin position som ledande på marknaden. Volvo har kontinuerligt tagit marknadsandelar de senaste åren. År 2010 var marknadsandelen 14,8% och 2009 var den 13,3%. På de nya Euro 5-lastbilarna var Volvo marknadsledande med 23,3% av den brasilianska marknaden. Volvokoncernen är marknadsledande också i Peru med Volvo och i Venezuela med Mack.

Under året påbörjades leveranser av
busschassier som ska användas i den
tredje etappen av Bogotás
kollektivtrafiksystem Transmilenio.

Volvo Bussar ledande på BRT
Volvo Bussar är världens ledande leverantör av högkapacitetsbussar och BRT-lösningar (Bus Rapid Transit). Under året började leveranserna av den order på 688 busschassier till Colombias huvudstad Bogotá, som togs mot slutet av 2011. Det var Volvo Bussars största order någonsin i Colombia. Affären omfattar konventionella bussar, ledbussar och dubbelledade bussar.

De nya fordonen ska ingå i Bogotás kollektivtrafiksystemet Transmilenio, som byggs ut med en tredje etapp. Transmilenio är kontinentens mest avancerade och effektiva BRT-system. BRT är med sin höga kapacitet och snabba transporter ett kostnadseffektivt alternativ till spårbunden trafik.

Den sydamerikanska marknaden för
anläggningsmaskiner är av stor betydelse
för Volvo CE, som har tillverkning i
Pederneiras i Brasilien.

 

Volvo CE expanderar i Brasilien
Efter en snabb ökning i efterfrågan för SDLG-maskiner i Latinamerika investerar Volvo CE 10 miljoner dollar för att starta tillverkning av SDLG-grävmaskiner i sin anläggning i Pederneiras i Brasilien.

I januari 2013 beslutade Volvo CE även att konsolidera sin produktionskapacitet i Nord- och Sydamerika genom att flytta tillverkningen av Volvo-grävlastare från Tultitlan i Mexiko till Pederneiras.