Volvokoncernen i Nordamerika

  • Nettoomsättning: 71.101 Mkr (60.560 )
  • Andel av koncernens nettoomsättning: 23%
  • Antal anställda: 16.569
  • Andel av koncernens anställda: 17%
  • Största marknader: USA, Kanada och Mexiko.