Utveckling per världsdel – Nordamerika

Fortsatt tillväxt i Nordamerika


Den nordamerikanska marknaden är Volvokoncernens näst största och överlag fortsatte den att utvecklas positivt under 2012.

Stigande lastbilsmarknad
Under 2012 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 15% till 249.600 lastbilar, jämfört med 216.100 lastbilar året före. Efterfrågan var stark framför allt under det första halvåret, huvudsakligen som en effekt av behovet att byta ut den åldrande flottan fjärrtransportlastbilar. Under det andra halvåret försvagades efterfrågan eftersom många åkerier avvaktade med sina investeringsbeslut mot bakgrund av fortsatt oro för den ekonomiska utvecklingen, svag sysselsättningstillväxt och utgången av de federala budgetförhandlingarna. Under 2013 förväntas den nordamerikanska marknaden vara på ungefär samma nivå som under 2012, d.v.s. cirka 250.000 tunga lastbilar.

Tillväxten på marknaden för anläggningsmaskiner fortsatte under 2012. Totalt växte marknaden mätt i antal sålda maskiner med 23% jämfört med 2011, som också var ett år av tillväxt efter flera svaga år. För 2013 förväntas tillväxten i den nordamerikanska marknaden bli i intervallet minus 5% till plus 5%.

Den nordamerikanska marknaden för stadsbussar var fortsatt svag som en effekt av de budgetrestriktioner som råder i många städer. Återhämtningen på turistbussmarknaden var långsam.

Marknaden för tunga lastbilar steg under 2012 med

15%

Framgångar tack vare bra produkter och stärkt nätverk
Under 2012 bibehöll Volvokoncernen sina marknadsandelar i Nordamerika. Den gemensamma marknadsandelen i det tunga segmentet uppgick till 18,3% (18,2), tack vare ett konkurrenskraftigt kunderbjudande med lastbilar utrustade med motorer och växellådor som ger avsevärda bränslebesparingar, bättre köregenskaper, minskat slitage och förbättrad säkerhet. De nya drivlinorna har fört med sig att allt fler kunder väljer att köpa Volvokoncernens motorer. Under 2012 var 79% (79) av de Volvolastbilar som tillverkades i Nordamerika utrustade med Volvomotorer. Den övervägande majoriteten av Macklastbilarna är utrustade med koncernens Mackmotorer.

Återförsäljarna av Volvolastbilar i USA har de senaste åren genomfört betydande investeringar i sina servicenät. I den sydöstra delen av landet har servicekapaciteten ökat med drygt 20% sedan januari 2010. I Texas har servicekapaciteten stigit med 32%. I västra USA har investeringarna lett till en kapacitetsökning på nästan 15%.

På den svaga nordamerikanska marknaden för turistbussar försvarade Prevost sin position som det näst största varumärket i USA och Kanada med en marknadsandel på 30% (34). Nova Bus är den tredje största leverantören av stadsbussar i Nordamerika med en marknadsdel på 14% (15), och betydande potential för fortsatt tillväxt.

Framgångar för I-Shift och mDRIVE
Som ett resultat av den stora efterfrågan på koncernens automatiska mekaniska växellådor, började växellådorna Volvo I-shift och Mack mDRIVE monteras i motorfabriken i USA under 2012. Volvo Lastvagnar introducerade I-Shift på den nordamerikanska marknaden 2007. Under 2012 var 59% (45) av lastbilarna med Volvomotorer i Nordamerika utrustade med I-Shift. Eftersom växellådan bara erbjuds med Volvomotorer gynnar detta även försäljningen av företagets egna motorer. I-Shift har en tillförlitlig och hållbar lättviktskonstruktion och medför både bränslebesparingar och ökad produktivitet. mDRIVE introducerades 2010 på Mack och var redan under 2012 installerad på 27% av Macks fjärrtransportlastbilar.

Volvo CE bygger ut sin tillverkning av
maskiner vid fabriken i Shippensburg i
Pennsylvania.

Volvo CE bygger ut i Shippensburg
De närmaste åren investerar Volvo Contruction Equipment (Volvo CE) 100 miljoner dollar i anläggningen i Shippensburg, Pennsylvania. På sikt kommer anläggningen kunna tillverka ca 70% av de maskiner som säljs på den nordamerikanska marknaden. Det första spadtaget till den nya anläggningen togs i maj 2012.

UD Trucks slutar tillverka lastbilar för den amerikanska marknaden
På grund av en kombination av faktorer, däribland den fortsatta minskningen av efterfrågan i segmentet för frontbyggda lastbilar och de stigande kostnaderna för att uppfylla lagar och regler, fattades ett strategiskt beslut att upphöra med tillverkningen av UD-lastbilar för den amerikanska marknaden. Under 2012 levererade UD Trucks 472 lastbilar i Nordamerika.

Under 2013 stärker Mack sitt utbud av
lastbilar drivna av naturgas. På bilden
syns Mack Granite.

Volvokoncernen stärker utbudet av lastbilar drivna med naturgas
Under varumärket Mack kommer utbudet av lastbilar drivna med naturgas att utökas med ytterligare två modeller under 2013, Mack Pinnacle och Mack Granite. Sedan tidigare säljs modellen Mack TerraPro till kunder inom avfallshantering. Samtliga modeller kommer att erbjudas med LNG eller komprimerad naturgas (CNG). Volvokoncernen planerar även att lansera en egenutvecklad 13-litersmotor för flytande naturgas (LNG) under varumärket Volvo på den nordamerikanska marknaden 2014.

Under året certifierades Volvokoncernens
samtliga lastbilsmodeller av varumärkena
Volvo och Mack i Nordamerika enligt år
2014 års utsläppskrav. På bilden syns
Volvo VNL 780.

Samtliga lastbilsmodeller certifierade enligt 2014 års utsläppskrav
The US Environmental Protection Agency och National Highway Traffic Safety Administration har certificerat Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

– Volvokoncernen strävar sedan länge efter att leda utvecklingen inom bränsleförbrukning samt att minska utsläppen från både våra anläggningar och våra produkter. Certifieringen visar att koncernen ligger i framkant vad gäller teknikutveckling och att utvecklingen kommer hela koncernen och våra varumärken till gagn, säger Dennis Slagle, Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas.