Volvokoncernen i Europa

  • Nettoomsättning: 111.606 Mkr (120.828)
  • Andel av koncernens nettoomsättning:  37%
  • Antal anställda: 53.434
  • Andel av koncernens anställda: 54%
  • Största marknader: Frankrike, Storbritannien, Sverige och Ryssland.