Utveckling per världsdel – Europa

Den största marknaden


Under 2012 svarade den europeiska marknaden för 112 miljarder kronor, motsvarande 37%, av koncernens nettoomsättning. Europa är den ursprungliga hemmamarknaden och där har koncernen en betydande industriell struktur med en relativt stor andel av tillverkningen och en betydande export.

Svaga marknader
Marknaden för tunga lastbilar i Europa 28 (EU:s 27 länder med undantag för Bulgarien men med Norge och Schweiz inräknade) minskade under 2012 med 9% till 221.000 tunga lastbilar jämfört med 242.400 året före. Marknaderna i södra Europa försvagades ytterligare under året och den svagare marknaden spred sig under året till stora delar av Europa. I Tyskland, Skandinavien och Storbritannien höll efterfrågan upp bättre. Den ryska marknaden var stark under större delen av året. Under 2013 förväntas marknaden i Europa 29 uppgå till ca 230.000 tunga lastbilar.

Koncernens lastbilsverksamhet hade något lägre marknadsandelar under 2012 jämfört med föregående år. En del av förklaringen är den svaga marknadsutvecklingen i södra Europa, där Renault Trucks har en traditionellt stark ställning. Även en förskjutning i marknadsmixen med relativt sett stark försäljning i Tyskland, där Volvokoncernens ställning är relativt svag, påverkade utvecklingen negativt. I Europa 29 uppgick den sammanlagda marknadsandelen inom tunga lastbilar till 25,7% (26,3).

Volvo Bussar är världsledande på
hybridbussar och har totalt sålt närmare
1.000 hybridfordon till 20 länder. I juni
levererades 25 nya hybridbussar till
Göteborg.

Marknaden för anläggningsmaskiner fortsatte att växa under det första halvåret 2012, men med en successivt allt svagare tillväxttakt. Under det andra halvåret försvagades efterfrågan avsevärt. Mätt i antal enheter sjönk totalmarknaden med 4%. Den europeiska marknaden för anläggningsmaskiner förväntas under 2013 minska med 5-15%.

Den europeiska bussmarknaden präglades även under 2012 av svag efterfrågan, hård konkurrens och betydande prispress i upphandlingarna. Volvo Bussar stärkte dock sin marknadsandel till 13%.

Efterfrågan på marinmotorer påverkades negativt av den fortsatta osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen, inte minst på de tidigare starka båtmarknaderna i Sydeuropa. Den vikande konjunkturen och finansoron påverkade även marknaden for industrimotorer negativt.

Ny organisation för lastbilsverksamheten i Europa
Volvokoncernen införde den 1 januari 2013 en ny organisation för försäljning och marknadsföring av lastbilar i Europa samt i Mellanöstern och Afrika, EMEA. Omorganisationen syftar till att bättre ta till vara möjligheterna hos koncernens varumärken och produkter. Samtidigt genomförs en optimering av återförsäljar- och eftermarknadsnätverken i östra och centrala Europa med målet att kraftigt förbättra tillgängligheten till service för framför allt Renault Trucks. Antalet servicepunkter förväntas öka med 30-40% för Renault Trucks och med 10% för Volvo.

Den nya organisationen är ett led i genomförandet av den nya strategin för Volvokoncernens lastbilsverksamhet, som är en viktig del i arbetet med att nå målet att förbättra Volvokoncernens rörelsemarginal med tre procentenheter.

– Genom att använda de redan existerande nätverken på ett smartare sätt kan vi utnyttja våra olika varumärken och produkter inom lastbilsverksamheten bättre samtidigt som vi förbättrar vår service för våra kunder, säger Peter Karlsten, chef för Group Trucks Sales & Marketing EMEA.

Volvo Bussar koncentrerar tillverkningen av kompletta bussar i Europa
I oktober meddelade Volvo Bussar sina planer på att koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till huvudanläggningen i Wroclaw i Polen. Konsolideringen genomförs för att åtgärda en strukturell överkapacitet i Europa. Produktionen vid anläggningen i Säffle planeras upphöra vid halvårsskiftet 2013.

Volvokoncernen investerar

783 Mkr
i en ny hyttfabrik i Ryssland
Volvokoncernen investerar i Ryssland

Volvokoncernen investerar 783 Mkr i en ny anläggning för tillverkning av hytter vid fabriken i ryska Kaluga. Anläggningen, som beräknas tas i bruk 2014, kommer att tillverka hytter för varumärkena Volvo och Renault Trucks med en total kapacitet på 15.000 hytter per år.

Fabriken i Kaluga, som ligger cirka 20 mil söder om Moskva, invigdes 2009 och försörjer idag Ryssland och kringliggande länder med lastbilar av varumärkena Volvo och Renault Trucks. Totalt har fabriken en kapacitet på 15.000 lastbilar per år. Volvo sålde 6.973 tunga lastbilar i Ryssland och Renault Trucks 1.777 lastbilar.

Ny Volvomotor för Euro 6
Volvo presenterade i juli en motor anpassad för de tuffa miljökraven Euro 6. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77% och partikelutsläppen halveras jämfört med Euro 5. Euro 6 introduceras först på Volvos D13-motor med 460 hk, som i dag utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvolastbilar.

Ny Volvo FH-lastbil
I september 2012 presenterades den helt nya generationen Volvo FH genom samtidiga lanseringar i några av de viktigaste marknaderna i Europa. Den visades också på fordonsmässan IAA i Hannover där den fick mycket positiva omdömen. Den avancerade tekniken i nya Volvo FH kommer att skapa en ny plattform för att stärka Volvos konkurrenskraft. Tillverkning startar våren 2013.

Lastbilen innehåller tio toppnyheter som alla bidrar till att förbättra kundernas lönsamhet. På nästa uppslag kan du läsa mer om nya Volvo FH.