Volvokoncernen i Asien

  • Nettoomsättning: 69.278 Mkr (73.586)
  • Andel av koncernens nettoomsättning: 23%
  • Antal anställda: 20.222
  • Andel av koncernens anställda: 20%
  • Största marknader: Kina, Japan, Indien och Indonesien.