Utveckling per världsdel – Asien

Asien växer i betydelse


Volvokoncernen har genom förvärv och organisk tillväxt skapat sig en bra position att utvecklas vidare ifrån i de dynamiska marknaderna i Asien.

Försvagning på marknaderna
År 2012 svarade Asien för 23% (24) av koncernens nettoomsättning. År 2000 var siffran 7%. Ökningen har framför allt åstadkommits genom förvärven av japanska UD Trucks (som hette Nissan Diesel vid förvärvet), majoriteten i kinesiska Lingong och samriskbolaget VECV i Indien men också genom organisk tillväxt. I början av 2013 tecknade Volvokoncernen dessutom avtal om att förvärva 45% i den kinesiska lastbilstillverkaren Dongfeng Commercial Vehicles, vilket kommer att ge en stark närvaro på den kinesiska lastbilsmarknaden - världens största.

I Japan steg totalmarknaden för tunga lastbilar under 2012 med 28% till 31.800 lastbilar (24.800) dels som en effekt av statliga stimulansåtgärder, dels av behovet av lastbilar för återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen och tsunamin. Under 2013 förväntas totalmarknaden i Japan växa till cirka 35.000 tunga lastbilar mot bakgrund av förväntningar om ökad ekonomisk aktivitet tack vare myndigheternas stimulansåtgärder och en försvagad valuta.

I Indien sjönk marknaden för tunga lastbilar med 18% till 195.140 lastbilar (237.300).

I Kina kommer den absolut största delen av nettoomsättningen från försäljningen av anläggningsmaskiner. Den kinesiska anläggningsmaskinsmarknaden fortsatte att försvagas under 2012. Totalt sjönk marknaden med 37% (+7%). I Asien utanför Kina steg marknaden med 11% (28) under 2012. För helåret 2013 väntas tillväxten i totalmarknaden i Kina bli i intervallet minus 5% till plus 5%. Asien exklusive Kina förväntas minska med noll till minus 10%.

23%
av koncernens omsättning kommer från Asien
Volvo CE:s nya hjullastare L105 är
utvecklad speciellt för den kinesiska
marknaden.

Volvo CE störst i Kina
Med en volym på totalt 248.000 hjullastare och grävmaskiner under 2012 är den kinesiska marknaden världens överlägset största, och Volvokoncernen är störst inom dessa segment. Under 2012 hade Volvo CE med varumärkena Volvo och SDLG en sammanlagd marknadsandel på 15,0% (12,0) inom hjullastare och grävmaskiner. Med det har man ytterligare ökat avståndet till nummer två.

I Volvo CE:s strategi ligger att utveckla produkter för tillväxtmarknader under Volvovarumärket. I november 2012 lanserades den medeltunga hjullastaren Volvo L105, som är utvecklad specifikt för att möta behoven hos kunder i Kina.

Sedan 1998 är Volvo CE:s huvudanläggning för utveckling och tillverkning av grävmaskiner belägen i Changwon i Sydkorea.

Sunwin ledande på stora elektriska bussar
Kina är en stor marknad för eldrivna bussar. Idag finns ca 1.700 stora (över 10 meter) eldrivna bussar i Kina, en ökning med 1.000 stycken bara under 2012. Här har Sunwin Bus, som Volvo Bussar äger tillsammans med SAIC Motor, en marknadsandel på ca 40%. Under året levererade Sunwin Bus 3.250 bussar. Av dessa var 512 så kallade ny energi-bussar, varav 413 helt elektriska bussar. Detta gör Sunwin till ledande i Kina och en världsledande leverantör av stora, helt elektriska bussar under 2012.

Den 19 september 2012 lanserades
UD Trucks i Sydkorea. Först ut var lastbilen
Quon 6x4. UD Trucks Korea planerar att
introducera en antal nya modeller och dra
full fördel av Volvokoncernens väl utbyggda,
rikstäckande nätverk med 25 serviceställen.

Planer på att lansera Value Truck
Volvokoncernen planerar att de närmaste åren lansera en ny serie tunga lastbilar i det så kallade value-segmentet, d.v.s. de lägre prissegmenten, specifikt för växande marknader i bl.a. Asien, Sydamerika och Afrika. Produktion förbereds i Thailand och Indien. Koncernen avser också att tillverka dessa lastbilar för den kinesiska marknaden i samriskföretaget DND.

Omstrukturering  i Japan
I Japan lanserades ett program för frivilliga avgångar med målet att sänka kostnaderna med 10% för att stärka konkurrenskraften. Jämfört med mitten av 2012 minskade organisationen med omkring 1.000 anställda och konsulter från och med den 1 januari 2013.

I början av 2013 offentliggjordes också ett program som syftar till att förbättra den totala effektiviteten i det japanska produktionssystemet.

Framgångar och investeringar i Indien
Under året stärkte VECV (samriskbolaget med Eicher Motors) sin position på den indiska marknaden. Totalmarknaden för lastbilar och bussar över 5 ton sjönk med 12% men VECV:s leveranser av Eicherfordon var på samma nivå som föregående år och marknadsandelen steg till 12,7% (11,1); den högsta hittills. Inom bussar steg Eichers andel till 11,9% (9,7), för lastbilar 5-14 ton till 31,4% (30,5) och i det tunga segmentet över 16 ton till 3,9% (3,1).

I Indien fortsatte framgångarna för VECV
med lastbilar under varumärket Eicher.
Nu investeras i utveckling av nya produkter
och nya anläggningar.

VECV fortsätter att investera i Indien. Under 2012 och de närmaste åren investeras drygt 2 miljarder kronor i en nya fabrik för medeltunga motorer som tas i bruk under 2013, ett nytt måleri, verktyg för nya produkter och en ny anläggning för busskarosser. I summan ingår även forskning och utveckling länkade till flera nya produkter som lanseras de närmaste åren. Investeringarna görs med medel som finns i VECV och med bolagets framtida kassaflöden.

Dessutom investerar Volvo India ca 2,5 miljarder kronor de närmaste åren, bl.a. i en ny fabrik i Bangalore för tillverkning av den nya lastbilsserie som planeras för value-segmentet. Därutöver investeras i utveckling av nya produkter som lanseras de närmaste åren samt i ett nytt kontor i Bangalore, där många stödfunktioner som tidigare var utspridda i staden ska samlas.

Volvo Bussar starka i Indien
Volvo Bussar har en stark position i Indien och är ett av de mest välkända varumärkena på marknaden. Totalt rullar 4.500 Volvobussar i Indien. Volvos stadsbussar körs i 13 städer och i segmentet turistbussar är företaget representerat på alla viktiga rutter. Under året introducerades flera nya modeller, bl.a. långfärdsbussen Volvo 9100, som öppnar nya marknadssegment och ökar tillväxtpotentialen.