Together we move the world


Together we move the world

Utan Volvokoncernens produkter och tjänster skulle inte de samhällen där många av oss lever fungera. På samma sätt som ett blodomlopp så är våra lastbilar, bussar, motorer och anläggningsmaskiner betydelsefulla delar i många av de viktiga samhällsfunktioner som de flesta av oss är beroende av varje dag.

Till exempel når vart sjunde mål mat Europas konsumenter tack vare att lastbilar från Volvokoncernen rullar på kontinentens vägar. Bussar är det vanligaste kollektiva transportmedlet i världen och de hjälper många människor att komma till arbetet, till skolan, på semester eller till familj och vänner. Om alla Volvobussar i världen skulle användas samtidigt så kunde de transportera fler än 10 miljoner människor.

Våra anläggningsmaskiner används för att bygga vägar, bostäder, sjukhus, flygplatser, järnvägar, fabriker, kontor, köpcentra och fritidsanläggningar.

Detta är bara några exempel. I den här årsredovisningen kan du lära dig mera om Volvokoncernen – Together we move the world.