Tillväxt i BNP och i registreringar av tunga lastbilar i euroområdet