Morgondagens transportbehov

Utmaningar skapar möjligheter


Forskning för att möta framtidens behov

Hjullastare utan förare, virtuell plåtlackering och elbussar som laddas på tio minuter. Under 2012 öppnade Volvokoncernen dörren till framtiden med sin nya webbplats Tech World. För första gången visades öppet många av de forskningsprojekt i vilka företagets ingenjörer varit inblandade.

Volvokoncernen är en av världens största tillverkare av kommersiella fordon och ledande när det gäller att utveckla framtidens hållbara transportlösningar. År 2012 satsade Volvokoncernen nästan 15 miljarder kronor på forskning och utveckling.

Forskning och utveckling har alltid varit det hemligaste som finns i ett företag. Det är naturligt, eftersom det handlar om att lansera nya lösningar innan konkurrenterna gör det. Ändå väljer Volvokoncernen att med sin nya webbplats Tech World visa upp en del av vad företaget arbetar med för framtiden.

- Det är nya tider och det finns idag en vinst både för oss, våra kunder och samhället att vi är mer öppna med vart vi är på väg, säger Torbjörn Holmström, Executive Vice President Group Trucks Technology och Volvokoncernens tekniske direktör. Det är genom samverkan som vi har störst möjlighet att klara dagens och framtidens utmaningar.

Ett annat viktigt syfte med webbplatsen är att visa både nuvarande och blivande ingenjörer vilken bredd av ämnesområden som ryms inom Volvokoncernen.

Tech World innehåller en lång rad exempel på framtidsprojekt: självgående anläggningsmaskiner, fordonsbränsle från skogsråvara, fordon som talar med varandra, elproduktion av motorns överskottsvärme, båtsimulatorer och mycket annat. Volvokoncernens ingenjörer delar med sig av sina kunskaper, men berättar också om några av de utmaningar som återstår att lösa.

Läs mer på techworld.volvogroup.com