Moderbolaget AB Volvos räkenskaper

AB Volvos innehav av aktier
    31 dec 2012 31 dec 2012 31 dec 2011
AB Volvos innehav av Organisations- Procentuellt Redovisat värde Redovisat värde
andelar i intresseföretag och övriga bolag1) nummer innehav(2 Mkr  Mkr 
Deutz AG, Tyskland 25 1.359 299
Blue Chip Jet II HB, Sverige 969717-2105 50 386 405
Blue Chip Jet HB, Sverige 969639-1011 50 8 8
Övriga innehav   - 21 25
Summa redovisat värde, intresseföretag och övriga bolag     1.774 737

1) AB Volvos aktier och andelar i intresseföretag och övriga bolag inkluderar det direkta och indirekta innehavet av VE Commercial Vehicles (VECV). AB Volvos direkta ägande i VECV uppgår till 45,6% och indirekt ägande uppgår till 4,6%, 1.848 (1.848). I Volvokoncernen konsolideras VECV som ett joint venture, enligt klyvningsmetoden, och är därmed inkluderat i nedanstående tabell över koncernföretag.
2) Procenttalen avser såväl andel av kapitalet som andel av röstvärdet.

    31 dec 2012 31 dec 2012 31 dec 2011
AB Volvos innehav av andelar Organisations- Procentuellt Redovisat värde Redovisat värde
i väsentliga koncernföretag nummer innehav(1 Mkr2) Mkr
Volvo Lastvagnar AB, Sverige 556013-9700 100 8.711 8.711
   Volvo Truck Center Sweden AB, Sverige 556072-7777 100
   Volvo Finland AB, Finland 100
   Volvo Group Belgium NV, Belgien 100
   Volvo Group UK Ltd, Storbritannien 100
   Volvo India Ltd, Indien 100
         
Volvo Holding Sverige AB, Sverige 556539-9853 100 7.634 7.634
   BRS Ltd, Storbritannien 100
   Volvo Construction Equipment North America, Kanada 100
   Volvo Polska Sp.O.O., Polen 100
   Volvo (Southern Africa) Pty Ltd, Sydafrika 100
   Volvo do Brasil Veiculos Ltda, Brasilien 100
   Banco Volvo (Brasil) SA, Brasilien 100
   Volvo Group Inc., Kanada 100
   Prévost Car Inc, Kanada 100
   Volvo Group Australia Pty, Ltd, Australien 100
   Volvo Group Automotive Ticaret, Ltd, Sirketi, Turkiet3) 100
         
Volvo Holding France SA, Frankrike 100
   Volvo Trucks France s.a.s., Frankrike 100
   Volvo Compact Equipment s.a.s., Frankrike 100
   Volvo CE Europe s.a.s., Frankrike 100
   VFS Finance France s.a.s., Frankrike 100
   VFS Location France s.a.s., Frankrike 100
         
Renault Trucks s.a.s., Frankrike 100
    Renault Trucks Deutschland GmbH, Tyskland 100
    Renault Trucks Polska SP Z OO, Polen 100
    Renault Trucks España, Spanien 100
    Renault Trucks Italia Spa, Italien 100
    Panhard s.a., Frankrike 100
         
Volvo Group Japan Co, Japan 100 6.379 6.379
    UD Trucks Corporation, Japan 100
    DRD Co., Ltd, Japan 100
    UD Trucks Japan Co, Japan 100
    UD Trucks South Africa (Pty) Ltd., Sydafrika 100
         
Volvo Bussar AB, Sverige 556197-3826 100 1.917 1.917
         
Volvo Construction Equipment NV, Nederländerna 100 2.582 2.582
   Volvo Construction Equipment AB, Sverige 556021-9338 100
   Volvo Maskin AS, Norge 100
   Volvo Construction        
   Equipment Europe GmbH, Tyskland 100
   ABG Algemeinen Baumaschinen GmbH, Tyskland 100
         
AB Volvo Penta, Sverige 556034-1330 100 438 438
         
Volvo Aero AB, Sverige4) 556029-0347 2.885
  Volvo Aero Norge AS, Norge
         
VNA Holding Inc., USA 100 2.491 2.491
  Volvo Group North America Inc., USA 100
   Arrow Truck Sales Inc., USA 100
   Mack Trucks Inc., USA 100
   Volvo Construction        
   Equipment North America Inc., USA 100
   Volvo Penta of The Americas Inc., USA 100
   Volvo Commercial Finance LLC The Americas, USA 100
   VFS US LLC, USA 100
         
Volvo Financial Services AB, Sverige 556000-5406 100 1.945 1.945
   VFS International AB, Sverige 556316-6064 100
   VFS Nordic AB, Sverige 556579-1778 100
   VFS Financial Services BV, Nederländerna 100
   VFS Financial Services Belgium NV, Belgien 100
   VFS Financial Services (UK) Ltd, Storbritannien 100
   VFS Deutschland GmbH, Tyskland 100
   VFS Financial Services Spain EFC SA, Spanien 100
   Volvo Finance (Suisse) SA, Schweiz 100
   VFS Vostok, Ryssland 100
   VFS Romania, Rumänien 100
   VFS Canada Inc, Kanada 100
VE Commercial Vehicles Ltd, Indien5) 6) 50
Volvo Treasury AB, Sverige 556135-4449 100 13.044 13.044
Sotrof AB, Sverige 556519-4494 100 1.388 1.388
   Volvo Group Real Estate AB, Sverige 556006-8313 100
Volvo Korea Holding AB, Sverige 556531-8572 100 2.655 2.655
  Volvo Group Korea Co Ltd, Sydkorea 100
Volvo China Investment Co Ltd, Kina 100 1.096 1.096
   Shanghai Sunwin Bus Co, Kina5) 50
   Shandong Lingong Construction Machinery, Kina 70
Volvo Automotive Finance (China) Ltd, Kina 100 491 491
Volvo Group UK Ltd, Storbritannien7) 100 413 413
Volvo Holding Mexico, Mexiko 100 531 531
Volvo Group Venture Capital AB, Sverige 556542-4370 100 361 361
Volvo Powertrain AB, Sverige 556000-0753 100 498 498
Volvo Information Technology AB, Sverige 556103-2698 100 663 663
Volvo Parts AB, Sverige 556365-9746 100 200 200
Volvo Group Insurance Försäkrings AB, Sverige 516401-8037 100 182 182
Volvo Business Services AB, Sverige 556029-5197 100 107 107
Volvo Danmark Holding A/S, Danmark 100 104 104
VFS Servizi Financiari Spa, Italien8) 100 79 79
Kommersiella Fordon Europa AB, Sverige 556049-3388 100 1.890 1.890
Volvo Norge AS, Norge 100 56 56
Volvo Malaysia Sdn, Malaysia 100 48 48
ZAO Volvo Vostok, Ryssland9) 100 34 34
Volvo Italia Spa, Italien 100 386 496
CPAC Systems AB, Sverige10) 556566-2870 100 367
Volvo Logistics AB, Sverige 556197-9732 100 85 85
Rossareds Fastighets AB, Sverige 556009-1190 100 26 26
Alviva AB, Sverige 556622-8820 100 5 5
Volvo East Asia (Pte) Ltd, Singapore 100 9 9
Volvo Information Technology GB Ltd, Storbritannien 100 3 3
VFS Latvia SIA, Lettland 100 9 9
Övriga bolag     5 5
Summa redovisat värde, koncernföretag11)     56.832 59.460

1) Procentuellt innehav avser Volvokoncernens innehav.
2) Avser AB Volvos redovisade värde på sitt innehav.
3) Volvo Holding Sverige och Volvo Lastvagnar äger tillsammans 100%.
4) Dotterföretaget Volvo Aero AB avyttrades i oktober 2012.
5) Joint venture. Redovisas i Volvokoncernen enligt klyvningsmetoden.
6) AB Volvos aktier och andelar i intresseföretag och övriga bolag inkluderar det direkta och indirekta innehavet av VE Commercial Vehicles (VECV). AB Volvos direkta ägande i VECV uppgår till 45,6% och indirekt ägande uppgår till 4,6%, 1.848 (1.848). I Volvokoncernen konsolideras VECV som ett joint venture, enligt klyvningsmetoden, och är därmed inkluderat i ovanstående tabell över koncernföretag.
7) Volvo Lastvagnar AB och AB Volvo äger tillsammans 100%.
8) Volvo Italia och AB Volvo äger tillsammans 100%.
9) AB Volvo och Volvo Trucks Region Center Europe äger tillsammans 100%.
10) AB Volvo och AB Volvo Penta äger tillsammans 100%. Innehavet har under 2012 omklassificerats till aktier i koncernbolag.
11) AB Volvos andel av dotterföretagens egna kapital (inklusive kapitaldel i obeskattade reserver) utgjorde 100.326 (99.139).