Källa: ACEA - European Automobile Manufacturers' Association

Inom EU förväntas samtliga utsläpp från vägtransporter utom koldixoid minska i framtiden. Detta är resultatet av hårda emissionskrav.