I januari 2010 infördes EPA 2010 i Nordamerika och den 1 januari 2014 införs Euro 6 i EU. I och med EPA 2010 ligger utsläppskraven när det gäller partiklar och NOx nära noll. Euro 6 innebär att utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar minskas med 97% jämfört med en lastbil från tidigt 1990-tal.