Mkr 2012 2011
Europa 3.620 4.274
Nordamerika 1.486 1.379
Sydamerika 306 335
Asien 1.867 2.130
Övriga marknader 352 341
Totalt 7.631 8.458