Volvo Penta

God lönsamhet trots svag efterfrågan


Volvo Penta bidrar med betydande synergier och skalfördelar till Volvokoncernens totala dieselmotortillverkning. Cirka 10% av de totala volymerna i koncernens dieselmotorfabriker i Europa och över hälften av koncernens globala volymer av 16-litersmotorer levereras till Volvo Pentas kunder.

Affärssegment Industri är den del av Volvo Pentas verksamhet som genererar den största volymen baserad på Volvokoncernens dieselplattformar. Volvo Pentas produktutbud inom Industri består av högteknologiska dieselmotorer för industriapplikationer som exempelvis dieseldrivna generatoraggregat, kranar, gruvmaskiner och containertruckar. Med unika prestanda, drifts- och miljöegenskaper skapar Volvo Pentas industrimotorer stärkt konkurrenskraft för världsledande kunder som Sandvik, Cargotec och SDMO. Genom att utnyttja styrkan i Volvokoncernens samlade serviceutbud, kan Volvo Penta dessutom erbjuda effektivt stöd i form av globala service- och eftermarknadstjänster.

Inom affärssegmentetet Marin Kommersiellt levererar Volvo Penta dieselmotorer för drift under tuffast tänkbara förhållanden till sjöss. Kustbevakningar, sjöräddningsorganisationer, färjebolag, hamnmyndigheter och skeppsvarv över hela världen installerar Volvo Pentas driftssäkra motorer i båtar för bland annat sjöräddning, patrullering, passagerartransporter, övervakning samt underhåll av vindkraftverk till havs.

Inom affärssegmentet Marin Fritid levererar Volvo Penta dieselmotorer, bensinmotorer och kompletta drivsystem till de flesta av båtbranschens ledande båtmärken, exempelvis brittiska Fairline, Sunseeker och Princess, franska Jeanneau/Beneteau, tyska Bavaria och brasilianska Intermarine.

Med innovativa, tekniska lösningar för båtar skapar Volvo Penta betydande kundfördelar i form av bland annat lägre bränsleförbrukning, enklare manövrering och minskade installationstider. Med joystickmanövrering, avancerad kommunikations- och navigationsutrustning och fullt integrerade drivsystem går Volvo Penta alltmer i riktning mot leveranser av kompletta båtförarmiljöer med starkt fokus på bekvämlighet och användarvänlighet.

Volvo Pentas marinkunder har tillgång till ett av världens starkaste erbjudanden av eftermarknadstjänster och en global service- och återförsäljarorganisation med cirka 4.000 återförsäljare över hela världen.

Totalmarknad
Totalmarknaden för industrimotorer i främst Europa, men även i Nordamerika var svag under året på grund av den fortsatta försämringen av världskonjunkturen. De stora tillverkarna av maskiner och industrifordon tvingades successivt anpassa produktionen nedåt till följd av minskad efterfrågan. En något starkare utveckling under årets första hälft i Kina och övriga Asien mattades mot slutet av året till följd av den globala finansiella oron.

Totalmarknaden för marina dieselmotorer var i stort sett oförändrad jämfört med de senaste årens svaga utveckling. Den europeiska båtförsäljningen har påverkats mycket negativt av krispaket och finanspolitisk åtstramning i främst Sydeuropa. I Italien, Volvo Pentas traditionellt största marinmarknad, är försäljningen inom många båtsegment idag cirka 70-80% lägre än för några år sedan.

I Nordamerika ökade försäljningen under året av såväl marina dieselmotorer som bensinmotorer till följd av fortsatt stärkt efterfrågan på fritidsbåtar i USA, men volymerna var fortfarande mycket låga jämfört med toppåren.

Resultatutveckling
Försäljningen uppgick till totalt 7.631 Mkr jämfört med 8.458 Mkr föregående år. Rörelseresultatet blev 541 Mkr jämfört med 825 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,1% (9,8). Resultatet påverkades negativt av främst minskad försäljning och ogynnsam produktmix.

Sparar bränsle

Nya produkter
Med offensiva satsningar på produktutveckling har Volvo Penta på senare år skapat ett modernt och mycket konkurrenskraftigt produktprogram för industrimotorer. Med den av Volvokoncernen väl beprövade SCR-tekniken möter industrimotorprogrammet kommande års emissionslagstiftning samtidigt som Volvo Penta kan erbjuda kunderna hög bränsleeffektivitet och installationsfördelar.

Volvo Pentas Tier4i-godkända 13-litersmotor erhöll under året viktiga nordamerikanska certifieringar för gruvdrift. Dessa gruvcertifieringar tar hänsyn till hur mycket emissioner som motorn avger och beräknar utifrån det en så kallad "ventilation rate". Ju lägre ventilation rate desto kostnadseffektivare kan gruvdriften bedrivas och här har Volvo Pentas SCR-teknik visat sig ha stora konkurrensfördelar.

På marinsidan lanserade Volvo Penta under året V8-380 för fritidsbåtar. Denna toppmoderna bensinmotor på 380 hästkrafter har prisbelönats och väckt stor uppmärksamhet i marinbranschen, inte minst tack vare goda miljöegenskaper och prestanda.