Tillväxt och lönsamhet

Strategin för 2013-2015 ska ytterst leda till ökad organisk tillväxt samtidigt som lönsamheten förbättras genom att vi förbättrar kostnadsmedvetenheten och tillämpar effektiv prissättning och optimerad positionering av våra varumärken och produkter.