Mål för att säkra förbättrad lönsamhet för koncernen

Hösten 2012 offentliggjordes målen för den kommande strategiperioden, 2013-2015. Det övergripande målet är att rörelsemarginalen ska öka med 3 procentenheter för koncernen som helhet. Störst inverkan på lönsamheten har lastbilsverksamheten. Beräkningen nedan är genomförd på en omsättning i koncernen om 300 miljarder kronor och en omsättning i lastbilsverksamheten om 200 miljarder kronor. För att gardera för oväntade händelser har 2 procentenheter, i form av en "motvindsfaktor", dragits bort.